"Valstybės pareiga taip pat apginti ir garantuoti tokį visuotinį gėrį kaip žmogiškoji aplinka ir gamtinė aplinka, kurių nepadės išsaugoti veikiantys paprasti rinkos mechanizmai".

 

JONAS PAULIUS II

Enciklika Centesimus Annus

 

 

 

"Vox populi" - nauja rubrika mano profilyje

„Vox populi“ (liaudies balsas) – tai nauja rubrika mano profilyje, kurios tikslas betarpiškai sužinoti Jūsų nuomonę apie svarbiausius Lietuvos Seime svarstomus klausimus. Jūsų nuomonę turės įtaka balsavimui Seime. Jus padėsite man apsispręsti kurį mygtuką paspausti balsuojant.

Tema : Įstatymo apie įvaikinimą pataisa
Antradienį (2015.09.15) buvo VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1234 pataisos pateikimas. Pataisoje parašyta:

 Draudžiama įsivaikinti Lietuvos Respublikos piliečius tos pačios lyties asmenims”.

Po svarstymo komitetuose pataisa bus svarstoma ir balsuojama Seime. 
Ar Jus esate UŽ ar PRIEŠ šią pataisą? Savo nuomonę galite išreikšti mano FB profilyje.

Čia galima perskaityti visą pataisos tekstą.

 

Velykiniai sveikinimai

 

Šv. Velykų proga norėčiau palinkėti pavasario širdyje,

glėbį saulės prie Velykinio stalo, šeimyninės šilumos.

Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus,

o su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

 

Linksmų Šv. Velykų!

 

Evoliucinė regresija

Efektyviausia kaukė šnipui – tai būti hiperpatriotu.Tik kenkėjai gali teikti Seimui įstatymo projektą, uždrausiantį "priešiškų" programų retransliavimą.Tokie apribojimai paskatins vartotojus persijungti iš valstybės kontroliuojamų stočių į palydovinės televizijos kanalus, kurie yra plačiai prieinami ir tuo pat visiškai nemokami.

Kažkas sąmoningai stumia vartotojus į priešiškos  propagandos glėbį.

Kitas logiškas hiperpatriotų žingsnisbus palydovinių antenų likvidavimas, paskui interneto atjungimas, toliau elektromagnetines bangas atspindinčios dangos virš Lietuvos sukūrimas, o ateityje piliečiai bus priversti įdiegti į kiekvieną ausį po siųstuvą perduodantį tikteisingą“ „Daukanto Aikštės Balsas“ radijo stoties skleidžiamą informaciją.

Komunistų dilemos

Dažnai klausiu savęs, ar tie, kurie savo praeityje šlovino komunizmą turi šiandien teisę valdyti demokratinę valstybę? Tai, kad moralinės teisės neturi -  faktas. Mano nuomone, šių žmonių veikla yra labiau žalinga negu naudinga visuomenei. Jau kartą parodė, kad dėl savo karjeros jie gali paaukoti viską: idealus, draugus, o tuo labiau bendrąjį interesą.

Be to, juos spaudžia komunistinio veikėjo praeitis, o tai verčia juos kasdien įtikinėti, kad jie lojalūs naujai ideologijai, kas neišvengiamai veda prie piktnaudžavimo ir nekonstruktyvių, nepragmatiškų ir tiesiog kvailų polinkių politikoje.

Gimdamiesi jie teigia, kad sovietų valdžios metu jie niekino tą valdžią, bet kad ką nors pasiektų, jie turėjo priklausyti komunistų partijai. Ir čia yra kaip tik svarbiausias melo memontas, kuriuo jie naudojasi. Jeigu tikrai buvo taip, kaip jie sako, tada kodėl jie visada buvo pirmose eilėse? Kas juos vertė tą daryti? Tuo metu, kai Algirdas Patackas, Antanas Terleckas ir kiti buvo pagrindinėje sudėtyje kovojant su sovietų valdžia ir dėl to lankė sovietų gulagus.

Kas privertė šiandieninį konservatorių lyderį, Vytautą Landsbergį, sovietų valdžios laikais tapti komjaunimo organizacijos komiteto, vienijančio 150 aktyvistų, nariu?

Dar įdomesnė yra prezidentės Dalios Grybauskaitės biografija.  Tada, kai V. Landsbergis spėjo jau „persidažyti“, ji tuo metu dar gavo  pinigų išmoką iš TSKP.

Esu beveik įsitikinęs, kad jeigu pasikeistų ideologija arba „šeimininkas“, tokie karjeristai vėl būtų pačioje valdžios viršunėje, idealistai – kalėjime, o paprasti piliečiai kaip įparstai kvailio vietoje.

Landsbergis
Landsbergis Landsbergis
Landsbergis
Landsbergis Landsbergis

Lankosi pas mus

Dabar svetainėje 247 svečiai (-ių) ir narių nėra

Login form