"Valstybės pareiga taip pat apginti ir garantuoti tokį visuotinį gėrį kaip žmogiškoji aplinka ir gamtinė aplinka, kurių nepadės išsaugoti veikiantys paprasti rinkos mechanizmai".

 

JONAS PAULIUS II

Enciklika Centesimus Annus

 

 

 

Politinė veikla

Su politika esu susijęs jau daugelį metų. Nuo 1988 m. esu Lietuvos Lenkų Sąjungos narys. 1990 m. dalyvavau pirmuosiuose laisvuosiuose rinkimuose ir laimėjau Pabradės miesto tarybos mandatą bei tapau naujai išrinktos tarybos pirmininku. Tai, mano politinės veiklos pradžia, kuri tapo neatsiejama mano karjeros dalimi.

1991 m. atsistatydinau iš miesto tarybos pirmininko pareigų kai taryba vertė atšaukti mano pasirašytą nutarimą dėl lenkų ir rusų kalbų vartojimo Pabradės valstybės įstaigose.

Nuo 1997 m. iki 2012 m. buvau LLRA Švenčionių r. savivaldybės tarybos narys ir priklausiau biudžeto, ekonomikos, teisingumo bei etikos komisijos komitetams.

2012 m. parlamento rinkimuose laimėjau seimo nario mandatą .

Didžiausias laimėjimas. Didžiausiu laimėjimu galėčiau įvardinti mano iniciuotą bei valdžios patvirtintą nutarimą neleidžiantį nesąžiningos žemės privatizacijos, kuri priklausė sodininkų bendrijai „Žeimena”. Taip pat mano iniciatyva buvo nutraukta toksiškų atliekų deginimo Pabradės miesto centre statyba.

Politinė programa. Politikoje, kaip ir asmeniniame gyvenime stengiuosi būti ištikimas savo pažiūroms bei visada turiu savo nuomonę. Savo sukurtose programose vadovaujuosi sveika nuovoka bei noruveikti kitų labui.

1. Šalies mokesčių sistema turi skatinti ūkio vystymąsi. Diferencijuojant mokesčius būtina atsižvelgti bent į kelis ūkio subjektus, pvz.: turizmą, transportą bei biokūro taikymą energetikoje.

2. Sveikatos sistemos finansavimas turėtu būti biudžeto prioritetu. Kiekvienas mūsų šalies pilietis turi teisę gauti nemokamą, kokybišką sveikatos priežiūrą.

3. Lietuva be išlygų ratifikavo Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, tad neginčijamai privalome laikytis tarptautinių standartų ir įsipareigojimų.

4. Būtina siekti teisinės sistemos raidos atskleidžiant ir šalinanant korupcijos priežastis, o ne tik ieškoti būdų kaip su ja kovoti.

5. Mano nuomone, istoriją turi nagrinėti istorikai, o politikai turi vakar dieną laikyti istorija. Užsienio politika turi būti plėtojama tik galvojant apie rytojaus perspektyvas ir santykių su kaimyninėmis šalimis gerinimą.

 

Lankosi pas mus

Dabar svetainėje 292 svečiai (-ių) ir narių nėra

Login form