"Do obowiązków Państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych".

 

JAN PAWEŁ II
Encyklika Centesimus Annus

 

Sejm poparł złożony przez AWPL projekt ustawy o ochronie dzieci nienarodzonych

Projekt ustawy został przedstawiony dzisiaj na posiedzeniu Sejmu przez członka frakcji sejmowej AWPL Zbigniewa Jedzińskiego. Projektowi towarzyszyła ożywiona dyskusja.

AWPL w swoim programie zaznacza, że ochrona nienarodzonych jest bardzo ważnym krokiem w kierunku poprawy sytuacji demograficznej na Litwie oraz przeciwdziałania ekstremalnym, amoralnym czynom i skłonnościom.

- W chwili obecnej na Litwie nie ma ustawy chroniącej życie w fazie prenatalnej. Taka ustawa odzwierciedla nauczanie Kościoła katolickiego i Papieża Jana Pawła II oraz oczekiwania obywateli naszego państwa. Ustawa będzie zdecydowanym krokiem w kierunku obrony życiowo ważnych dla naszego państwa interesów w sferze demografii i społecznej moralności. W czasie analizy prawodawstwa innych państw wyjaśniliśmy, że proponowana ustawa jest już dawno przyjęta w niektórych państwach UE (Irlandii, Polsce, na Malcie). W trakcie wprowadzania w życie ustawa w Irlandii, Polsce i na Malcie nie napotkała jakichś nieprzewidzianych trudności za wyjątkiem sprzeciwu części społeczeństwa o liberalnych poglądach – powiedział członek frakcji AWPL poseł na Sejm Zbigniew Jedziński.

Projekt w pierwszym czytaniu poparło 46 posłów, 19 było przeciwko, 25 powstrzymało się od głosu.

Projekt Ustawy zawiera podstawowe założenia ochrony życia w fazie prenatalnej – to stwierdzenie, że życie człowieka zaczyna się w chwili zapłodnienia kobiety i że wszystkie pytania związane z ochroną życia w fazie prenatalnej powinny być rozstrzygane oddając pierwszeństwo prawom dziecka w fazie prenatalnej, za wyjątkiem 2 przypadków:

1) gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety;

2) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku działań przestępczych.

Przedstawiciele tradycyjnych wspólnot religijnych państwa we wspólnym oświadczeniu opowiedzieli się przeciwko aborcji i podkreślili, że przerwanie ciąży zawsze jest odebraniem życia konkretnemu człowiekowi.

www.L24.lt

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Login form