"Do obowiązków Państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych".

 

JAN PAWEŁ II
Encyklika Centesimus Annus

 

Szerokie inicjatywy ustawodawcze AWPL zyskały aprobatę

- Podczas wiosennej sesji Sejmu litewskiego AWPL udało się zrealizować kilka ważnych inicjatyw: m.in. uzyskać aprobatę posłów dla aktów prawnych, które zakładają zwiększenie finansowania na drogi lokalne i wynagrodzeń najmniej opłacanym pracownikom instytucji budżetowych oraz ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia – tak konferencję prasową w Sejmie RL rozpoczął dziś przewodniczący AWPL, eurodeputowany Waldemar Tomaszewski.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie opowiada się za zwiększeniem finansowania dróg lokalnych. Partii udało się doprowadzić do zaaprobowania przez posłów w pierwszym czytaniu odpowiednich poprawek w celu zwiększenia puli finansowania na ten cel z 20 do 30%.

Poseł na Sejm, starosta frakcji AWPL w Sejmie Rita Tamašunienė podczas konferencji podkreśliła, że propozycja ta nie wymaga dodatkowych środków z budżetu państwa: chodzi jedynie o zmianę w podziale środków. – Niedogodności w komunikacji wpływają na zmniejszenie inwestycji, dlatego problem ten należy rozwiązywać niezwłocznie – podkreśliła R. Tamašunienė.

AWPL ubiega się o większe finansowanie samorządów w celu uniknięcia braku środków na wypłaty dla pracowników instytucji budżetowych. Wczoraj Sejm przyjął projekt rezolucji o wskaźnikach finansowych budżetu państwa i budżetów samorządowych. Niezwykle ważną rolę w tej sprawie odegrała poseł z ramienia AWPL, członek sejmowego Komitetu Zarządzania Państwem i Samorządu Lokalnego Wanda Krawczonok: członkowie komitetu poparli projekt właśnie jej staraniem.

- Problem jest niezwykle aktualny. Bibliotekarze, pracownicy ośrodków kultury, wychowawcy przedszkolni, pracownicy socjalni, pracownicy techniczni szkół otrzymują niskie wynagrodzenia, nie sposób się z nich utrzymać. Są inne dziedziny, gdzie można poszukiwać możliwości oszczędzania – powiedział przewodniczący AWPL W. Tomaszewski.

Jedną z najbardziej palących kwestii W. Tomaszewski nazwał konieczność zwiększenia dopłat bezpośrednich dla rolników na Litwie. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, której jestem jedynym członkiem z Litwy, jest niezwykle ważna dla naszego kraju. Podczas prezydencji w Radzie UE powinniśmy wywalczyć zwiększenie dopłat dla naszego kraju. Niedawno Parlament Europejski podjął decyzję o stopniowym zwiększaniu dopłat bezpośrednich dla krajów, które otrzymują najmniejsze dopłaty. Jednakże decyzji nie poparła jeszcze ani Komisja Europejska, ani Rada Unii Europejskiej. W obecnej sytuacji, gdy zbliża się litewska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, sam Bóg pomaga nam dodatkowo oferując dodatkowe możliwości walki o zwiększenie dopłat bezpośrednich – mówił W. Tomaszewski.

Wczoraj Sejm litewski poparł złożony przez AWPL projekt ustawy o ochronie dzieci nienarodzonych. Teraz nad projektem pochylą się komitety sejmowe. Na salę posiedzeń plenarnych projekt powinien powrócić podczas jesiennej sesji. Podpisy pod projektem złożyli nie tylko członkowie AWPL, lecz również przedstawiciele innych parlamentarnych klubów sejmowych. To już drugi raz, gdy projekt uzyskał aprobatę posłów: po raz pierwszy w pierwszym czytaniu poparto go w 2008 r.

W. Tomaszewski podkreślił konieczność ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, bowiem dane statystyczne pokazują, że na Litwie w ciągu roku zabijanych jest ok. 10 000 dzieci nienarodzonych. – Jest to jeden z najważniejszych dla naszego kraju projektów ustaw – podczas konferencji powiedział W. Tomaszewski.

- Papież Jan Paweł II powiedział, że naród, który zabija swoje dzieci, nie ma przyszłości – podkreślił W. Tomaszewski.

Poseł na Sejm Zbigniew Jedziński, który wczoraj przedstawił w Sejmie projekt ustawy o ochronie życia w fazie prenatalnej, podkreślił, że w chwili obecnej lekarze składają podpis pod odnowioną przysięgą Hipokratesa, zgodnie z którą zobowiązują się do ochrony życia od momentu poczęcia, dlatego mają dylematy natury moralnej, gdy są zmuszani do usunięcia ciąży. Poseł powiedział również, że w razie odmowy usunięcia ciąży grożą im nieprzyjemności w pracy, a nawet zwolnienie. – Jesteśmy otwarci na dyskusje. Nawołuję posłów do głosowania zgodnie ze swoim sumieniem, nie zaś z myślą o rankingach popularności – podkreślił poseł Zbigniew Jedziński.

www.L24.lt

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Login form