"Do obowiązków Państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych".

 

JAN PAWEŁ II
Encyklika Centesimus Annus

 

Zadziwiające oświadczenie A.V. Patackasa

W środę 28 maja po przedstawieniu projektu ustawy o ochronie życia poczętego w sejmie RL zawiązała się ostra dyskusja. Jednakże oświadczenia poszczególnych posłów z poszczególnych frakcji niczym nie zadziwiły. Oprócz jednego. Otóż poseł na Sejm z ramienia partii "Drąsos kelias" Algirdas Vaclovas PATACKAS swoim oświadczeniem zaskoczył wszystkich.

Poniżej zamieszczam stenogram jego oświadczenia.

„Labai trumpai. Noriu tuo klausimu, kuriuo šiandien buvo karštai diskutuojama dėl negimusios gyvybės apsaugos padėkoti Lietuvos lenkams, kurie šitomis savo pastangomis pasirodė esą verti savo tėvynainio Jono Pauliaus II palikimo ir jo idėjų tęstinumo. (Balsai salėje).

Dar noriu padėkoti pranešėjui, kuris trumpai, vyriškai ir kvalifikuotai (nors buvo šaipomasi, kad jis nėra tų dalykų specialistas) išdėstė esmę. Ir pabaigai norėčiau pasiūlyti, užuot smulkiai pešęsi dėl antraeilių dalykų su Lietuvos lenkais, susivienytume daug svar-besniuose dalykuose, tokiuose kaip žmogaus prigimties apsauga, ir siūlau vienyti jėgas visų šviesių Seimo žmonių, nepaisant jų tautybės, prieš tamsuolišką, buką ir aklą sekimą sodomistinėmis Europos Sąjungos jėgomis, kurios įkyriai ir agresyviai stengiasi iškreipti žmogaus prigimtį.

 Ačiū už dėmesį.“

Takie słowa dodają otuchy i utwierdzają w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku.

 

Zbigniew Jedziński

poseł na Sejm RL

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Login form