"Do obowiązków Państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych".

 

JAN PAWEŁ II
Encyklika Centesimus Annus

 

Ambasador RP Jarosław Czubiński odwiedził Podbrodzie

Ambasador RP Jarosław Czubiński oraz Konsul Generalny RP Stanisław Cygnarowski odwiedzili w środę Podbrodzie. Wizyta miała na celu poznanie problemów polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej te okolice.

 

Zbigniew Jedziński, poseł na Sejm RL, Michał Mackiewicz prezes ZPL, poseł na Sejm RL, radni rej. Święciańskiego z ramienia AWPL: Antoni Jundo, Władysław Jedziński, Irena Bejnar (wiceprezes ZPL), prezes koła ZPL maista Podbrodzia Maria Jedzińska,  jak również nauczyciele podbrodzkiego gimnazjum „Żejmiana” spotkali się w środę 28 sierpnia br. z przedstawicielami Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej:  Ambasadorem  Jarosławem Czubińskim oraz  Konsulem Generalnym Stanisławem Cygnarowskim.

Podczas nieoficjalnego spotkania zostały poruszone ważne tematy dotyczące problemów mniejszości polskiej zamieszkującej Podbrodzie i okolice. Jarosław Czubiński pytał m. in. o finansowanie placówek polskojęzycznych oraz kształcenie dzieci i młodzieży w języku polskim. Zwrócił również uwagę na zmniejszającą się ilość polskojęzycznych dzieci w zerówkach.

Po omówieniu najważniejszych kwestii delegacja udała się do Zułowa, miejsca narodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie przedstawiciele placówki dyplomatycznej wyruszyli w dalszą drogę do Święcian, Nowych Święcian i Ignaliny.

228
228 228
281
281 281
2491
2491 2491
2501
2501 2501
2621
2621 2621
2791
2791 2791

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Login form