"Do obowiązków Państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych".

 

JAN PAWEŁ II
Encyklika Centesimus Annus

 

Zbigniew Jedziński na inauguracji roku szkolnego w Gimnazjum "Żejmiana"

Ponad 350 tys. uczniów na całej Litwie rozpoczęło 2 września nowy rok szkolny. Z tej okazji odbyły się uroczystości inauguracyjne,  w których udział wzięli posłowie, merowie i radni z ramienia AWPL.

Do polsko-rosyjskiego Gimnazjum "Żejmiana" w Podbrodziu na uroczystość "Pierwszego dzwonka" zawitało wiele gości. Swoją obecnością zaszczycił również poseł na Sejm RL Zbigniew Jedziński.

- Cieszę się, że w dobie ujemnego przyrostu naturalnego tak wiele dzieci rozpoczyna naukę w ojczystym języku. Gratuluję rodzicom słusznego wyboru - zwracając się do rodziców pierwszoklasistów powiedział Jedziński. - Ta decyzja nie tylko umożliwia Państwa dzieciom zapoznanie się z kulturą i językiem ojczystym, ale również oznacza szerszy wybór drogi życiowej.

Poseł wyraził przekonanie, że po ukończeniu szkoły dzieci będą wdzięczne rodzicom za tę ich decyzję.

W tym roku naukę w polsko-rosyjskim gimnazjum rozpoczęło 26 pierwszoklasistów (z czego jedynie 11 w klasie z polskim językiem nauczania). To prawie o połowę mniej niż w roku ubiegłym, gdzie do pierwszych klas poszło 42 dzieci. Ogółem w klasach polskich uczy się 240 uczniów.

Na podstawie L24 i informacji własnych

dsc_7490
dsc_7490 dsc_7490
dsc_7527
dsc_7527 dsc_7527
dsc_7547
dsc_7547 dsc_7547
dsc_7710
dsc_7710 dsc_7710
dsc_7736
dsc_7736 dsc_7736

Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Login form