"Do obowiązków Państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych".

 

JAN PAWEŁ II
Encyklika Centesimus Annus

 

Anachroniczna ustawa

W ostatnim czasie jednym z najczęściej komentowanych tematów przez media litewskie było wyjście z sali sejmowej posłów z ramienia AWPL podczas uroczystego posiedzenia poświęconego Dniu Obrońców Wolności w momencie przemowy Vytautasa Landsbergisa.

Nikt jednak nie zauważył parę absurdalnych i wręcz śmiesznych aspektów tego przemówienia! A mianowicie: V. Landsbergis powiedział, że <…>próbowano przecisnąć anachroniczną ustawę, po przyjęciu której w niektórych regionach przestanie istnieć państwo litewskie<…>.

Należy podkreślić, że idzie mowa o ustawie o mniejszościach narodowych, która była przyjęta po wydarzeniach styczniowych w 1991 r., obowiązywała przez prawie 20 lat i co najciekawsze była podpisana przez tegoż V. Landsbergisa! (O czym chyba już nie pamięta).

A przypomnieć warto!

Powstaje bowiem pytanie – czy ówczesny przewodniczący Rady Najwyższej nie czytał ustawy, którą własnoręcznie podpisał (bo czytać chyba umiał)? W przeciwnym wypadku biorąc pod uwagę jego ostatnią  wypowiedź o skutkach wejścia w życie tej ustawy wynika, że chciał zniszczyć państwo litewskie!

Jeszcze jedną perełkę w tym temacie wydała pani Prezydent Dalia Grybauskaite, która powiedziała, że ustawa o mniejszościach narodowych przyjęta po wydarzeniach styczniowych w 1991 r. i podpisana przez V. Landsbrgisa pochodzi z czasów sowieckich.

Jestem pewien, że dla tych, którzy w styczniu 1991 r. bronili Sejmu i Wieżę Telewizyjną czasy sowieckie skończyły się już 11 marca 1990 r.  A  Ci, którzy jeszcze w czasie wydarzeń styczniowych 1991 r. pobierali wynagrodzenie w kasach partii komunistycznej ZSRR, oczywiste jest, że żyli jeszcze w czasach sowieckich.

Niełatwo jest wyzwolić się z tej mentalności – sowieckiej.


Zbigniew Jedziński

 

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Login form