"Do obowiązków Państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych".

 

JAN PAWEŁ II
Encyklika Centesimus Annus

 

„Nie zawiedziemy zaufania wyborców”

Zbigniew JEDZIŃSKI, przewodniczacy Święciańskiego Oddziału AWPL. Jest znany na Wileńszczyźnie, gdyż od czasów odrodzenia narodowego na Litwie jest zaangażowany w sprawy odrodzenia polskości i demokracji na Litwie. Od roku 1990 wraz ze śp. Józefem Sasimowiczem był zaangażowany w tworzenie podwalin Związku Polaków na Litwie, potem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, której jest wiceprezesem. W latach 1990-1995 był prezesem gminnej rady miejskiej w Podbrodziu. Cieszy się reputacją człowieka uczciwego i usłużnego. Dzisiaj wielu zwraca się do niego z najprzeróżniejszymi sprawami, kłopotami, prośbą o pomoc.

Znajduje czas dla każdego, oprócz tego udziela się w dziedzinie kultury – prowadzi znany i lubiany zespół „Wiza”.

Społecznik, polityk, ojciec rodziny… Jak udaje się to wszystko połączyć, by zadowolić każdego interesanta i spełniać inne obowiązki?

Mimo to, że moja rodzina przedtem „zgrzytała” na moje angażowanie się w sprawy społeczno-polityczne, udało mi się do aktywnej działalności wciągnąć i ją. Moja żona kieruje oddziałem ZPL w Podbrodziu, brat jest radnym w samorządzie rejonu święciańskiego. Dzieci już są na swoim – ukończyły studia, mają własne rodziny – syn mieszka w Kownie, córka w Polsce.

Doświadczenie pracy radnego w samorządzie daje wiele perspektyw i otwiera większe możliwości współpracy z ludźmi, jak też wyjścia naprzeciw ich problemom…

Obecnie radni z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie należą do koalicji rządzącej w samorządzie rejonu święciańskiego. Staramy się, by w ciągu naszej kadencji ludzie otrzymali od nas konkretną pomoc. W ciągu ostatnich dwóch lat udało się nam pozytywnie załatwić sprawę własności ziemi dla wspólnoty działkowej. Zażegnaliśmy groźbę nielegalnego sprywatyzowania ziemi, na której znajdowały się działki ogrodnicze. Przebywa tam 130 rodzin, które w razie nielegalnej prywatyzacji straciłyby miejsce zamieszkania.

Kandyduje pan z listy AWPL w jednomandatowym okręgu malacko-święciańskim nr 54. Wyborcy często są sfrustrowani i zniechęceni, gdyż dotychczas władze nie spełniły ich oczekiwań. W jaki sposób zdoła ich przekonać ich, że oddanie głosu – to aktywna postawa obywatela nieobojętnego na los kraju, rejonu, swej miejscowości?

Z ludźmi pracujemy stale, okres wzmożonej kampanii przedwyborczej nie przyniósłby oczekiwanych wyników i nie zdobylibyśmy potrzebnego zaufania. Mam nadzieję, że doświadczenie pracy w samorządzie uda mi się przenieść do Sejmu. Uczciwą pracą postaram się udowodnić, że zależy mi na dobru wszystkich obywateli Litwy.

 

Rozmawiała Teresa Worobiej

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Login form