"Do obowiązków Państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych".

 

JAN PAWEŁ II
Encyklika Centesimus Annus

 

Jesteś agentem Kremla

Chcesz być lojalnym wobec państwa litewskiego, musisz wykryć jak najwięcej agentów Kremla.

Jak zwykle najbardziej patriotycznie nastawieni są konserwatyści. Okrzyknęli oni wrogami ojczyzny i poplecznikami Rosji członków komisji sejmowej do spraw energetyki, którzy ośmielili się ujawnić fakty korupcji i rozkradanie pieniędzy państwowych w trakcie budowania strategicznych projektów energetycznych. Na listę agentów Putina trafiła także dziennikarka telewizji „Lietuvos rytas” Rūta Janutienė, która ośmieliła się spytać posłankę Rasę Juknievičienė o nadużycia przy budowie tych obiektów.

Najwięcej wrogów Litwy jak zwykle wykrył patriarcha w tej dziedzinie Vytautas Landsbergis. Okazuje się, jak zauważył p. Landsbergis, że inicjatorzy referendum o zakazie sprzedaży ziemi obcokrajowcom koordynują swe działania z V.Putinem. A jeżeli wziąć pod uwagę fakt zebrania podpisów powyżej 300 tys., to okazuje się, że co dziesiąty obywatel Litwy jest agentem Kremla, i to są tylko ci, którzy otwarcie do tego przyznali! A ilu jeszcze pozostaje ukrytych agentów, których nikt nie zliczył? Aż strach bierze! Dlatego nie dziwi mnie, że szef VSD Litwy z trybuny sejmowej skarżył się na brak środków na walkę ze szpiegami. Powinniśmy mu w tym pomóc. Oglądasz telewizję rosyjską – jesteś agentem Putina, usiadłeś obok Rosjanina – jesteś szpiegiem, słuchasz „Russkoje radio” – otrzymujesz zakodowaną informację szpiegowską. A jeżeli jesteś przy tym Polakiem, to nawet czytanie rosyjskiego czasopisma jawnie ukazuje ciebie jako zdrajcę.

Ale najwięcej szpiegów jest w litewskich lasach. A są nimi dzikie świnie – zwiadowcza armia Łukaszenki, która może bezkarnie przecinać państwową granicę Litwy. Każda świnia ma wmontowany mikrofon, każda druga – kamerę. Rozkaz na odstrzał dzikich świń powstał właśnie z tego powodu, a nie jak nam mówiono z powodu jakiejś tam zakaźnej choroby.

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Login form