"Do obowiązków Państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych".

 

JAN PAWEŁ II
Encyklika Centesimus Annus

 

Działalność polityczna

Z polityką jestem związany od wielu lat.

Od 1988 r. jestem członkiem Związku Polaków Litwy. W 1990 r. brałem udział w pierwszych wolnych wyborach na Litwie i zdobyłem mandat radnego miasta Podbrodzie, a następnie zostałem przewodniczącym nowo wybranej rady. Od tego momentu równolegle z pracą zawodową rozpoczęła się moja działalność polityczna.

W 1991 r. po rozwiązaniu samorządów na Wileńszczyźnie nie zgadzając się z polityką rządu, gdy zmuszano by rada odwołała swoją i podpisaną przeze mnie uchwałę o wprowadzeniu w Podbrodziu obok języka państwowego języków urzędowych polskiego i rosyjskiego, zrezygnowałem z pełnienia obowiązków prezesa rady miasta.

Od 1997 r. do 2012 r. z ramienia AWPL byłem radnym samorządu r. Święciańskiego, gdzie należałem do komitetów: budżetu, ekonomiki, praworządności oraz komisji do spraw etyki.

W wyborach parlamentarnych w 2012 r. uzyskałem mandat posła na Sejm Republiki Litewskiej.

Największy sukces

Za swój największy sukces uważam zainicjowaną prze ze mnie i zatwierdzoną przez radę uchwałę udaremniającą nieuczciwą, korupcyjną prywatyzację prestiżowych działek ziemi należącej do ogrodniczej spółki Żejmiana, oraz udaremnienie budowy zakładu spalania odpadów toksycznych na terenie Podbrodzkiej fabryki tektury w centrum miasta Podbrodzie.

Program polityczny

W polityce, jak i w życiu prywatnym staram się być wierny swoim poglądom i zawsze mam swoje zdanie. W swoich założeniach programowych kieruję się dobrem innych oraz zdrowym rozsądkiem.

1. System podatkowy w państwie powinien służyć rozwojowi gospodarki. Poprzez dyferencjację podatkową należy wspierać przynajmniej kilka priorytetów gospodarczych takich jak: turystyka, transport oraz wykorzystanie biopaliwa w energetyce.

2. Finansowanie systemu zdrowotnego powinno być priorytetem budżetu. Każdy obywatel naszego państwa powinien mieć nieodpłatny dostęp do jakościowej opieki lekarskiej.

3. Przestrzeganie międzynarodowych standardów i zobowiązań w kwestii ochrony praw mniejszości narodowych zawarte w Konwencji, którą bez zastrzeżeń ratyfikowała także Litwa, powinno być bezdyskusyjne.

4. Należy kontynuować rozwój podstaw prawnych, związanych głównie z eliminacją przyczyn korupcji, a nie tylko szukać sposobów na walkę z nią.

5. Uważam, że historią powinni zajmować się historycy, a politycy powinni za historię uważać dzień wczorajszy. Polityka zagraniczna powinna rozwijać się  tylko w perspektywie dnia jutrzejszego w kierunku polepszenia relacji z sąsiadami.

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Login form