"Do obowiązków Państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych".

 

JAN PAWEŁ II
Encyklika Centesimus Annus

 

Biografia

Urodziłem się 17 stycznia 1959 r. na Białorusi we wsi Dawciuny. Wychowałem się w atmosferze szacunku do człowieka i pracy, uczciwości oraz wartości chrześcijańskich. Z woli rodziców, którzy ucierpieli od bolszewizmu, ucząc się w szkole, jako jeden z niewielu nie byłem członkiem prokomunistycznych organizacji młodzieżowych takich jak: październięta czy pionierzy. Oświadczam też, że nigdy nie byłem w żadnych tajnych służbach państwa sowieckiego.

Od 1961 r. mieszkam w miasteczku Podbrodzie, które leży w malowniczych okolicach niedaleko Wilna. Od dzieciństwa pokochałem fantastycznie piękną przyrodę okolic Podbrodzia, gdzie wśród sosnowych lasów płynie najczystsza rzeka Litwy - Żejmiana i stałem się na zawsze patriotą ziemi Litewskiej.

W 1982 r. ukończyłem studia na Kowieńskim Uniwersytecie Technologicznym na kierunku technologia produkcji maszyn, gdzie uzyskałem tytuł mgr. inż. Zawodowo pracowałem kierownikiem firm, gdzie zdobyłem doświadczenie w produkcji tektury, maszyn elektrycznych, produkcji energii cieplnej, eksploatacji wodociągów i kanalizacji oraz ochrony środowiska. Pracując na kierowniczych stanowiskach stanowczo odmówiłem wstąpienia do partii komunistycznej nie bacząc na wyraźne sugestie ówczesnej władzy.

W życiu prywatnym jak i w polityce jestem wierny swoim tradycjonalistycznym poglądom. Z Żoną już od 30 lat tworzymy zgrany duet. Mamy dwoje dorosłych już dzieci: Irenę i Edwarda.

Moją pasją jest wędkarstwo, które mnie wycisza i uspokaja. Największym zaś zamiłowaniem jest muzyka, z którą związany jestem od ponad 30 lat. Gra na gitarze mnie relaksuje i często pomaga w chwilach smutku i zwątpienia.

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Login form